Yhteystiedot

Jukka
Salokannel
15100 Lahti
040 123 4567

VFR-SUOMI OPAS LOPPUI (7.5.2014)


Kitisin tässä taannoin Facebookissa Finavian ylläpitämän VFR-Suomi oppaan lakkauttamisesta mutta lähetin tekstinpätkän myös tiedoksi TraFiin ja Suomen Ilmailuliittoon. Tähän tapaan kirjoitin:
Onko kukaan muuten ajatellut, että kun Finavia lopetti (kenen luvalla muuten?) VFR-Suomi sivuston, ei ole mitään paikkaa mistä voisi tarkistaa valvomattomalle lentopaikalle suuntautuvalle lennolle kentän pysyvät tiedot (ei siis NOTAM)? Kuitenkin Ilmailulaki 1194/2009 62.§ sekä lentosäännöt OPS M1-1 kohta 2.3.2 edellyttävät ilma-aluksen päälliköltä lennonvalmistelua näiltäkin osin. Toki epävirallinen SIL-sivusto on olemassa, mutta valtio on selkeästi heikentänyt lentoturvallisuuteen vaikuttavaa palveluaan.

Ja TraFista vastattiin. Vastaajana TraFin yksikönpäällikkö Jari Nurmi:


Kiitos ajankohtaisesta kysymyksestä harrastelentokauden alussa
 
Valvomattomien lentopaikkojen pysyvät tiedot löytyvät nykyisin Finavian ylläpitämästä AIP:stä ja Trafin yhteystietoluetteloista alla olevan lyhyen listan mukaan. Tiedot on julkaistu ICAO:n vaatimusten mukaan (Ilmailulain 62 §:ssä mainittu Chicagon yleissopimus).
 
1.    Valvomattomien lentopaikkojen tiedot löytyvät Finavian nettisivuilta https://ais.fi/  AIP:stä kohdasta https://ais.fi/ais/eaip/fi/
 
2.    Lentopaikkojen päälliköt ja pitäjät löytyvät Trafin sivuilta http://www.trafi.fi/ilmailu  kohdasta http://www.trafi.fi/ilmailu/organisaatioluvat/lentopaikat . Liitteessä.
 
3.    Lisäksi lentopaikan perustiedot löytyvät AIP:n ilmailukartoilta (1:500 000) kuten aiemminkin.
 
Finavia on julkaissut aiemmin VFR-Suomi opasta vapaaehtoisesti. Opas on sisältänyt valvomattomien lentopaikkojen pysyvien tietojen lisäksi myös muuta lennonsuunnitteluun sisältyvää aineistoa, joka on ollut identtistä aineistoa AIP:stä. Tavallaan asiat oli kerrottu osittain kahteen kertaan.
 
Nyt tiedot on kerrottu ja julkaistu yhdessä paikassa, virallisessa Finavia Oyj:n AIP:ssä.
 
VFR-Suomi opas oli käytössä hieman yli kymmenen vuotta. Ennen tätä kehitysvaihetta tiedot olivat myös vain ainoastaan AIP:ssä. 80- ja 90- luvulla valvomattomista lentopaikoista julkaistiin myös paljon karttoja, jotka olivat AIP:ssä. Tuohon aikaan lentopaikkojen valvonta kuului keskuslentoasemien päälliköille oto hommana ja valvonta oli epämääräistä. 2000 luvun alussa lentopaikkojen valvonta siirrettiin silloiseen itsenäiseen lentoturvallisuushallintoon, jolla oli viranomaisstatus. Tässä vaiheessa valvonnassa huomattiin, että kartat kuitenkin vanhenivat nopeasti tai olivat vanhentuneita. Virallisissa dokumenteissa ei haluttu pitää vääriä tietoja ja iso osa kartoista poistettiin, koska lentopaikkojen pitäjät eivät kyenneet pitämään luotettavia karttoja yllä. Tässä vaiheessa myös muun tiedon luotettavuutta kyseenalaistettiin ja Finavia päätti laatia vapaaehtoisuuteen perustuvan julkaisujärjestelyn VFR-Suomi oppaan.
 
VFR-Suomi oppaan kartat myös vanhenivat nopeasti ja useat lentopaikat poistivat niitä. Kartat ja muu osa lentopaikkojen tiedoista tarkastettiin viranomaisen tekemänä kahteen kolmeen kertaan viime vuosikymmenen aikana. Lopulta tänä keväänä Finavia luopui VFR-Suomi oppaasta ja siirsi tiedot AIP:iin, koska osittain samat tiedot löytyivät jo AIP:sta ja muu tiedon tarkkuus oli riittävää AIP:iin viemistä varten. Loputkin kartat poistettiin koska niiden tiedot eivät täyttäneet luotettavuutta ja julkaisuvaatimuksia. Jos kartat julkaistaisiin, niin se olisi nykymittapuun mukaan vaativa tehtävä lentopaikkojen pitäjille, jotka ovat vastuussa karttatietojen sekä myös muiden tietojen oikeellisuudesta.
 
Valvomattomien lentopaikkojen karttojen poistamisesta on tullut myös muita kyselyitä, joten sen takia kerroin tässä lyhyesti niiden tarinan.
 
Toivottavasti tästä lyhyestä, tiivistetystä infosta ja historiaselostuksesta on avuksi. Nykyisessä järjestelyssä on myös varaa kehittyä vaikka se täyttääkin ICAO vaatimukset. Myös AIP ilmailutiedotusjärjestelmän käytön tuntemista ilmailijoiden keskuudessa on vara parantaa kaikissa yhteyksissä. Kaikki ideat paremmasta tiedottamisesta otetaan mielellään vastaan Trafissa.
 
Terveisin ja lisätietoja
Jari Nurmi/TraFi

Lisäksi Jari Nurmi ilmoitti vielä erikseen, että ”asiaa kehitellään myös Trafin, Finavian ja Ilmailuliiton kesken edelleen”. Näillä siis mennään nyt toistaiseksi.

Suomen ilmailun suurin ongelma ei ole tässä, kyllä lentopaikoista tietoa halutessaan löytää. Edelleen tärkeät lyhytaikaiset tiedot julkaistaan NOTAMeina, kunhan lentopaikkojen pitäjät vaan ne sinne ilmoittavat. NOTAM-toimisto kyllä muotoilee ilmoituksen oikeaan ilmaisumuotoon, siitä ei tarvitse kantaa murhetta.

Se nykyinen SIL:n vapaaehtoistyönä ylläpitämä sivusto on www.lentopaikat.fi ja sitä hoitaa Tom Arppe. Lentopaikkojen pitäjät siis päivittämään tietoja, ylläpitäjä ei ole ajatustenlukija.

Jukka Salokannel