Yhteystiedot

Jukka
Salokannel
15100 Lahti
040 123 4567

KOMISSIO TARKENSI HARRASTEILMAILUN JA KAUPALLISUUDEN RAJOJA (6.5.2014)


Nämä erilaiset ”lentotyöt” (mm. hyppytoimintaan liittyen) sekä ilmailusta harrastetoiminnan puitteissa perittävät taloudelliset korvaukset ovat olleet paitsi kiistelyn aihe, niin myös rajoiltaan hieman epäselvä alue.

Komissio on antanut asetuksen Euroopan neuvoston ja parlamentin asetuksen 965/2012 muutoksista. Päätös koskee myös NCO:n (ei-kaupallinen lentotoiminta) mukaisen toiminnan määritelmiä.

a)    Yksityishenkilöiden lennoilla, joiden kustannukset jaetaan, voidaan kaikki välittömät kustannukset jakaa ilma-aluksessa olevien henkilöiden kesken, ohjaaja mukaan lukien. Niiden henkilöiden määrä, joiden kesken suorat kustannukset jaetaan, on kuitenkin rajoitettu kuuteen henkilöön. Ilma-aluksen koosta ja paikkaluvusta ei mainita mitään.

b)    Kilpailulennoista tai lentonäytöksistä suoritettu maksu tai muu korvaus on rajoitettu suorien kustannusten korvaamiseen ja vuosittaisten kustannusten suhteelliseen osuuteen sekä palkintoihin, jotka eivät ylitä toimivaltaisen viranomaisen määrittämää arvoa.

c)    Esittelylennot, laskuvarjohyppylennot, purjelentokoneiden hinauslennot tai taitolennot jotka suorittaa joko koulutusorganisaatio tai organisaatio, joka on perustettu edistämään harraste- ja vapaa-ajan ilmailua sillä edellytyksellä, että kyseinen organisaatio joko omistaa ilma-aluksen tai on vuokrannut sen ilman miehistöä. Nämä lennot voidaan suorittaa ei-kaupallisena lentotoimintana (myös maksua vastaan) edellyttäen, että lennoista ei saada organisaation ulkopuolelle jaettavaa voittoa. Jos toimintaan osallistuu muita kuin organisaation jäseniä, on heille suunnattujen lentojen osuus oltava ainoastaan pieni osa organisaation toiminnasta.

Vakuutusten näkökulmasta kannattaa kuitenkin muistaa, että esimerkiksi ilmailukerholla saattaa olla vakuutuksissaan ”vain jäsenille” rajaus, ja sellainen voi olla periaatteessa kaikissa ilmailun vakuutusmuodoissa. Itse näkisin tällaisen rajauksen nykyaikana ongelmallisena ja vakuutusturvaa tulisi tarkastella hieman laajemmalla näkökulmalla.

Käsittääkseni TraFi teki tandemhyppytoiminnan osalta hiljakkoin sellaisia linjauksia, jotka ovat samantapaisia kuin Komission nyt antama asetusmuutos. Muutos koskee myös purjelentokoneilla ja palloilla tapahtuvaa toimintaa yllämainituissa puitteissa. Tähän asetuksen kohtaan jää ihan mukavasti vielä kiisteltävää, mutta itse periaate on nyt aikaisempaa selkeämpi.

Vaikka NCO-liite ei tule voimaan muutamaan vuoteen, tämä asia on asetuksen artikloissa. Asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenmaissa. Se on jo voimassa, mutta sovelletaan 1.7.2014 alkaen.


Jukka Salokannel